La Congai

Hơn một trăm năm trước một từ tiếng Việt đã đi vào vốn từ vựng của người Pháp, giốmg như những từ “aodai”, “nem” hay “pho”. Từ này xuất hiện nhan nhản trên các bức bưu ảnh thờ bấy giờ: La Congai (con gái) Bức ảnh này chú thích “Cô gái phiên dịch”. Tuy có ghi chữ Tonkin – Bắc […]

Read more

Những bức bưu ảnh áo dài xưa

Chiếc áo dài ngày nay có nguồn gốc từ chiếc áo tứ thân. Những cải tiến thay đổi diễn ra theo thời gian không nhằm loại bỏ cái cũ, mà chỉ làm cho trang phục này phù hợp hơn không gian và điều kiện sống của từng đối tượng. Những bức ảnh chụp từ cuối thế kỉ XIX đến những […]

Read more