Tuyển dụng quý hai 2018

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MAI VIỆT CƯỜNG Tuyển dụng: – Vị trí 1 Thư ký công chứng viên 1. Mô tả công việc: 1.1. Vị trí thư ký công chứng viên: -Tiếp nhận hồ sơ công chứng. – Giúp đỡ công chứng viên trong việc soạn thảo hợp đồng công chứng theo sự phân công của công chứng viên. 2. […]

Read more