Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được quy định như thế nào? Người gửi: Thái Nguyên TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO Theo Điều 41 Luật Công chứng năm 2014 thì công chứng […]

Read more

Việc công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn được tiến hành như thế nào?

Việc công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn được tiến hành như thế nào? Việc công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn được tiến hành như thế nào? Người gửi: Thái Nguyên TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO Theo Điều 40 Luật Công chứng 2014 việc công chứng hợp đồng, giao dịch […]

Read more

Hành vi nghiêm cấm trong hoạt động công chứng

Hành vi nghiêm cấm trong hoạt động công chứng Trong hoạt động công chứng những hành vi nào bị nghiêm cấm? Người gửi: Thái Nguyên TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO Theo Điều 12 Luật Công chứng 2006: Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm: –  Nghiêm cấm công chứng viên thực hiện các hành vi sau đây: + Tiết […]

Read more

Cá nhân được thành lập tổ chức hành nghề công chứng không?

Cá nhân được thành lập tổ chức hành nghề công chứng không? Cá nhân có được thành lập tổ chức hành nghề công chứng không? Việc hành nghề công chứng được tổ chức dưới các hình thức nào? Người gửi: Thái Nguyên TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO Theo quy định của Luật Công chứng năm 2006, việc hành nghề […]

Read more

Công chứng là gì?

Công chứng là gì? Đề nghị cho biết công chứng là gì? Những người nào có quyền yêu cầu công chứng? Người gửi: Nguyễn Thị Thái Nguyên TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác (sau đây gọi là hợp đồng, […]

Read more

Xác nhận di chúc được không?

Xác nhận di chúc được không? Luật Công chứng ra đời vào năm nào? Tôi bị mất di chúc bản gốc chỉ còn bản photo (không có công chứng) nhưng những người xác thực bản di chúc vẫn còn sống thì tôi có thể làm giấy xác nhận được không? Người gửi: Đức Huy TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO […]

Read more

Tổ chức hành nghề công chứng được công chứng những hợp đồng, giao dịch nào?

Tổ chức hành nghề công chứng được công chứng những hợp đồng, giao dịch nào? Theo quy định tại Điều 2, Luật Công chứng thì “Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch) bằng văn bản mà theo quy […]

Read more
1 2 3 8