Hoạt động công chứng: Tăng về lượng, còn chất?

Thủ tục – mỗi nơi một kiểu Công tác kiểm tra cho thấy, việc thanh tra sau kiểm tra chưa được các Sở Tư pháp quan tâm đúng mức, thậm chí bỏ lửng. Do đó, nhiều sai phạm, thiếu sót của các tổ chức hành nghề công chứng (CC) vẫn được “nhắc” lại như chưa hề có kết luận kiểm […]

Read more

Có bắt buộc sử dụng mẫu hợp đồng của văn phòng công chứng?

Bà Đỗ Thị Lê Trân (Bà Rịa-Vũng Tàu) có nhu cầu công chứng hợp đồng cho thuê nhà tại TP. Hồ Chí Minh và đã đến một văn phòng công chứng ở Quận 9 để thực hiện thủ tục. Bà được công chứng viên cho biết, văn phòng chỉ công chứng hợp đồng theo mẫu do văn phòng cung cấp. […]

Read more

Công chứng tư có giá trị pháp lý như công chứng nhà nước ?

Gia đình tôi đang cần mua nhà tại Bắc Ninh, con tôi muốn ra phòng công chứng Nhà nước để làm thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất vì cho rằng công chứng ở đó có giá trị pháp lý cao hơn công chứng tư nhân. Như vậy có đúng không? (Hoàng Hữu Hiển-Gia Bình, Bắc Ninh […]

Read more

Quy định về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH LG Electronics Hải Phòng đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số nội dung về quy định công chứng, đăng ký giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất giữa Công ty và doanh nghiệp tư nhân. Công ty TNHH LG Electronics Hải […]

Read more

Bình luận Bộ Luật Dân sự 2015 – Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Mục 3. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ Tiểu mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 292. Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm: 1. Cầm cố tài sản. 2. Thế chấp tài sản. 3. Đặt cọc. 4. Ký cược. 5. Ký quỹ. 6. Bảo lưu quyền sở hữu. […]

Read more

Bình luận Bộ Luật Dân sự 2015 – Giới hạn quyền sở hữu

Mục 3. GIỚI HẠN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN Điều 171. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản trong trường hợp xảy ra tình thế cấp thiết 1. Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế […]

Read more

CÁC HÌNH THỨC GIẢ MẠO THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG

Luật công chứng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2016 có hiệu lực từ ngày 01/07/2007 và Luật công chứng năm 2014 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 20/06/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày […]

Read more

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

Về tổ chức của Văn phòng công chứng Theo quy định tại điều 26 của Luật Công chứng, Văn phòng công chứng là tổ chức dịch vụ công do một hoặc một số Công chứng viên hành nghề tự do thành lập. Văn phòng công chứng do một Công chứng viên thành lập được tổ chức và hoạt động theo […]

Read more

Nguyên tắc hành nghề công chứng

Luật Công chứng được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực từ ngày 01/7/2007 đã quy định về nguyên tắc hành nghề công chứng. Mục đích, nhằm xây dựng một đội ngũ công chứng viên khi hành nghề công chứng phải luôn tuân thủ pháp luật, có đạo đức tốt, thành thạo […]

Read more
1 2 3 5