Tuyển dụng quý hai 2019

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MAI VIỆT CƯỜNG Tuyển dụng:– 10 thư ký nghiệp vụ công chứng viên1. Mô tả công việc:1.1. Vị trí thư ký công chứng viên:-Tiếp nhận hồ sơ công chứng.– Giúp đỡ công chứng viên trong việc soạn thảo hợp đồng công chứng theo sự phân công của công chứng viên. 2. Yêu cầu2.1 yêu cầu đối […]

Read more

Tuyển dụng quý tư 2018

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MAI VIỆT CƯỜNG Tuyển dụng: – 05 thư ký nghiệp vụ công chứng viên 1. Mô tả công việc: 1.1. Vị trí thư ký công chứng viên: -Tiếp nhận hồ sơ công chứng. – Giúp đỡ công chứng viên trong việc soạn thảo hợp đồng công chứng theo sự phân công của công chứng viên. 2. […]

Read more

Tuyển dụng 04 Công chứng viên

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MAI VIỆT CƯỜNG Tuyển dụng: 04 Công chứng viên làm việc tại TP. HCM Thời gian làm việc: – Theo quy định của nhà nước Lương: Thỏa thuận Quyền lợi: – Được làm việc độc lập; – Được tông trọng các quyết định về lĩnh vực nghề nghiệp; – Cơ chế của Văn Phòng sẽ tạo cho các […]

Read more

Công ty TNHH Định giá Bến Thành – Hà Nội tuyển dụng Thẩm định viên 

Công ty TNHH Định giá Bến Thành – Hà Nội TUYỂN DỤNG Vị trí: Thẩm định viên về giá. Mô tả công việc: – Quản lý, điều hành tổ nhóm cung cấp dịch vụ thẩm định giá (bất động sản, máy móc, thiết bị…) – Phụ trách, quản lý về mặt chất lượng dịch vụ, nhân sự, quan hệ khách […]

Read more

Tuyển dụng quý ba 2018

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MAI VIỆT CƯỜNG Tuyển dụng: – 05 thư ký nghiệp vụ công chứng viên 1. Mô tả công việc: 1.1. Vị trí thư ký công chứng viên: -Tiếp nhận hồ sơ công chứng. – Giúp đỡ công chứng viên trong việc soạn thảo hợp đồng công chứng theo sự phân công của công chứng viên. 2. […]

Read more

Tuyển dụng 02 Công chứng viên

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MAI VIỆT CƯỜNG Tuyển dụng: 02 Công chứng viên làm việc tại TP. HCM Thời gian làm việc: – Theo quy định của nhà nước Lương: Thỏa thuận Quyền lợi: – Được làm việc độc lập; – Được tông trọng các quyết định về lĩnh vực nghề nghiệp; – Cơ chế của Văn Phòng sẽ tạo […]

Read more

Tuyển dụng quý hai 2018

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MAI VIỆT CƯỜNG Tuyển dụng: – Vị trí 1 Thư ký công chứng viên 1. Mô tả công việc: 1.1. Vị trí thư ký công chứng viên: -Tiếp nhận hồ sơ công chứng. – Giúp đỡ công chứng viên trong việc soạn thảo hợp đồng công chứng theo sự phân công của công chứng viên. 2. […]

Read more

Tuyển dụng quý một 2017

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM THÙY NHIÊN HƯƠNG Tuyển dụng: – Vị trí 1 : Thư ký công chứng viên. 1. Mô tả công việc: 1.1. Vị trí thư ký công chứng viên: -Tiếp nhận hồ sơ công chứng. – Giúp đỡ công chứng viên trong việc soạn thảo hợp đồng công chứng theo sự phân công của công chứng […]

Read more

Thông tin tuyển dụng

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM THÙY NHIÊN HƯƠNG Tuyển dụng: Vị trí: Chuyên viên nam/nữ : Thư ký công chứng viên (Nếu là công chứng viên thì càng tốt) 1. Mô tả công việc: -Tiếp nhận hồ sơ công chứng. – Giúp đỡ công chứng viên trong việc soạn thảo hợp đồng công chứng theo sự phân công của công […]

Read more