Tuyển dụng quý ba 2018

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MAI VIỆT CƯỜNG Tuyển dụng: – 05 thư ký nghiệp vụ công chứng viên 1. Mô tả công việc: 1.1. Vị trí thư ký công chứng viên: -Tiếp nhận hồ sơ công chứng. – Giúp đỡ công chứng viên trong việc soạn thảo hợp đồng công chứng theo sự phân công của công chứng viên. 2. […]

Read more

Tuyển dụng 02 Công chứng viên

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MAI VIỆT CƯỜNG Tuyển dụng: 02 Công chứng viên làm việc tại TP. HCM Thời gian làm việc: – Theo quy định của nhà nước Lương: Thỏa thuận Quyền lợi: – Được làm việc độc lập; – Được tông trọng các quyết định về lĩnh vực nghề nghiệp; – Cơ chế của Văn Phòng sẽ tạo […]

Read more

Tuyển dụng quý hai 2018

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MAI VIỆT CƯỜNG Tuyển dụng: – Vị trí 1 Thư ký công chứng viên 1. Mô tả công việc: 1.1. Vị trí thư ký công chứng viên: -Tiếp nhận hồ sơ công chứng. – Giúp đỡ công chứng viên trong việc soạn thảo hợp đồng công chứng theo sự phân công của công chứng viên. 2. […]

Read more

Tuyển dụng quý một 2017

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM THÙY NHIÊN HƯƠNG Tuyển dụng: – Vị trí 1 : Thư ký công chứng viên. 1. Mô tả công việc: 1.1. Vị trí thư ký công chứng viên: -Tiếp nhận hồ sơ công chứng. – Giúp đỡ công chứng viên trong việc soạn thảo hợp đồng công chứng theo sự phân công của công chứng […]

Read more

Thông tin tuyển dụng

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM THÙY NHIÊN HƯƠNG Tuyển dụng: Vị trí: Chuyên viên nam/nữ : Thư ký công chứng viên (Nếu là công chứng viên thì càng tốt) 1. Mô tả công việc: -Tiếp nhận hồ sơ công chứng. – Giúp đỡ công chứng viên trong việc soạn thảo hợp đồng công chứng theo sự phân công của công […]

Read more