Công chứng hợp đồng chuyển nhượng vốn

Hồ sơ công chứng hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp gồm có:

I. Hồ sơ của doanh nghiệp có vốn góp:
1. Giấy đăng ký doanh nghiệp, con dấu và giấy đăng ký mẫu dấu;

2. Chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật;

3. Hợp đồng, nếu đã soạn sẵn.

II. Hồ sơ bên chuyển nhượng:
1. Nếu bên chuyển nhượng là cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy chứng nhận góp vốn.

2. Nếu bên chuyển nhượng là doanh nghiệp:

2.1. Giấy đăng ký doanh nghiệp, con dấu và giấy đăng ký mẫu dấu;

2.2. Giấy ủy quyền nếu người giao dịch không phải đại diện theo pháp luật;

2.3. Chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền;

2.4. Giấy chứng nhận góp vốn;

2.5. Trừ khi điều lệ công ty có quy định khác, doanh nghiệp cần cung cấp văn bản chấp thuận sau đây:

(i) Đối với công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu chấp thuận chuyển nhượng vốn góp.

(ii) Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Biên bản họp hội đồng thành viên về việc chấp thuận chuyển nhượng vốn góp.

(iii) Đối với công ty cổ phần: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận chuyển nhượng vốn góp.

III. Hồ sơ bên nhận chuyển nhượng:
1. Nếu bên nhận chuyển nhượng là cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

2. Nếu bên nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp:

2.1. Giấy đăng ký doanh nghiệp, con dấu và giấy đăng ký mẫu dấu;

2.2. Giấy ủy quyền nếu người giao dịch không phải đại diện theo pháp luật;

2.3. Chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền;

2.4. Trừ khi điều lệ công ty có quy định khác, doanh nghiệp cần cung cấp văn bản chấp thuận sau đây:

(i) Đối với công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu chấp thuận nhận chuyển nhượng vốn góp.

(ii) Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Biên bản họp hội đồng thành viên về việc chấp thuận nhận chuyển nhượng vốn góp.

(iii) Đối với công ty cổ phần: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận nhận chuyển nhượng vốn góp.

Khi có nhu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch hãy liên hệ với chúng tôi:
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MAI VIỆT CƯỜNG
Trụ sở: 236 Cao Thắng, quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Tel: 0909.399.961
Email: congchungtunhan@gmail.com
Website: www.congchung.org
-Đặt lịch hẹn công chứng -Công chứng ngoài trụ sở -Công chứng ngoài giờ

Viết bình luận