Sài Gòn xưa – Rex

Trong bức không ảnh này dễ dàng nhận ra đối diện GMC (Les Grands Magasins Charner) là một ngôi nhà trên nóc treo biển hiệu Citroen Hướng chụp về phía Tòa thị chính  Đó là cửa hàng ô tô của Bainier, một thương nhân Pháp, được xây dựng từ năm 1927. Citroen là nhãn xe hơi sang thời bấy giờ […]

Read more

Sài Gòn xưa – Thương xá Tax

Đại lộ Charner (Nguyễn Huệ) nhìn về phía sông Sài Gòn. Góc bên phải là thương xá Charner (Les Magasins Charner) Hướng nhìn về phía Tòa thị chính. Có thể nhận ra hàng hiên và tháp đồng hồ của GMC GMC được đánh dấu trong bức không ảnh ngã tư Boulevard Charner (Nguyễn Huệ) và Boulevard Bonnard (Lê Lợi) Thương […]

Read more