Huế Xưa – Điện Cần Chánh

Cần Chánh, ngôi điện đẹp nhất trong Tử Cấm Thành, tồn tại qua 13 triều vua Nguyễn, bị đốt rụi năm 1947, ngày nay chỉ còn nền móng. Để phục hồi lại điện cần 32 triệu USD, một cái giá khủng khiếp cho một mồi lửa trong chiến tranh. Nền điện từ hơn 10 năm nay được sử dụng làm […]

Read more

Tranh gương cung đình Huế

Tranh gương cung đình Huế là một loại tranh mang bản sắc riêng. Các tranh gương có giá trị còn lại hiện nay đều là sản phẩm của triều Nguyễn. Tranh được đóng trong những khung gỗ chạm thếp vàng, khá cầu kỳ. Loại tranh này dùng chất liệu là bột màu pha keo, hoặc sơn, được vẽ hoặc khảm […]

Read more

Huế Xưa – Điện Càn Thành

Điện Càn Thành trước năm 1811 có tên là điện Trung Hòa nằm trong Tử Cấm thành, đây là nơi ăn ngủ của vua triều Nguyễn. Điện Càn Thành nằm sau điện Cần Chánh (nơi vua thiết triều), phía trước điện Khôn Thái (chỗ ở của Hoàng Quý Phi). Phía trước điện, bên phải có điện Trinh Minh (nơi ở […]

Read more

Huế Xưa – Vườn Cơ Hạ

Vườn Cơ Hạ ở phía Đông Hoàng thành là một đại danh thắng của kinh đô, cóđến 14 cảnh được vua Thiệu Trị đề vịnh, cho vẽ tranh gương, tranh mộcbản để in thành sách, dựng cả bia đá để khắc thơ…nhưng tất cả nay chỉcòn trên tư liệu. Cơ Hạ là một vườn cảnh nằm trong Hoàng thành Huế, […]

Read more

Huế Xưa – Lầu Nhật Thành

Nhật Thành Lâu(số 31) là ngôi lầu hai tầng nằm ở phía đông Càn Thành Điện, phía namThái Bình Lâu. Trước đây là vị trí của Minh Thận Điện. Theo một số tácgiả , ngôi lầu nầy là Phật điện của vua trong Tử Cấm Thành (?). Lối lênlầu cũng được làm hành lang che. Mặt bằng tổng thể Đại […]

Read more

Huế Xưa – Thái Bình Lâu

Thái Bình Lâu là toà nhà duy nhất ở trong Tử Cấm Thành còn nguyên vẹn sau ngày Pháp trở lại chiếm đóng Huế đầu năm 1947. Năm 1821, Minh Mạng cho cất một ngôi nhà bằng gỗ ở phía Tây vườn Thiệu Phương mang tên là Trí Nhân Ðường. Ðến đời Thiệu Trị sửa lại và đặt tên là […]

Read more

Huế Xưa – Điện Kiến Trung

Điện Kiến Trung tọa lạc trong Tử Cấm thành. Điện được vua Khải Định cho mở rộng vào năm 1921-1923 cùng thời gian với xây lăng để làm nơi sinh hoạt của vua trong hoàng cung. Ngày 6-11-1925 vua Khải Định đã băng hà cũng tại điện này. Nguyên thuỷ vị trí này là lầu Minh Viễn do Minh Mạng […]

Read more

Huế Xưa – Điện Phụng Tiên

Điện Phụng Tiên (điện thờ phụng người trước) là một ngôi điện nằm ở gầncửa Chương Đức, phía trước Cung Diên Thọ, cửa tây của Hoàng Thành. Điệncũng thờ các vị vua và hoàng hậu triều Nguyễn. Nhưng khác với Thế Miếu,nữ giới trong triều được phép đến đây cúng tế. Điện cũng là nơi lưu trữ nhiều bảo vật […]

Read more
1 137 138 139 140 141 146