Chuyển nhượng đất không có sổ đỏ nhưng qua công chứng có hợp pháp

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/congchung.org/videos/1773240862752757/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

Viết bình luận