Ải Nam Quan trên lá quân kì đồn Đồng Đăng

Chúng ta từng biết một trung đoàn Pháp lấy hình ảnh Chùa Một Cột làm biểu tượng. Và đây, bảo tàng nào của Việt Nam muốn sở hữu một hiện vật mang hình ảnh Ải Nam Quan xưa – lá quân kì Đồn Đồng Đăng, bằng lụa thuê, kích thước 51cm / 63cm với giá 1500 Euro – hãy nhanh tay bấm vào đây để đấu giá
 

 Mặt trái với dòng chữ POSTE DE DONG DANG, 3me RTT, 6me Cie. Attaque du poste 9-10-12 Octobre 1921 Đồn Đồng Đăng, Liên đoàn 6 thuộc Trung Đoàn 3 Xạ thủ Bắc Kỳ . Trận công thành ngày 9-10-12 tháng 10 năm 1921

 

Mặt phải: Trên nền vải lụa vàng thêu hình một khung cửa với hai tầng mái ngói lưu ly, hai bên cửa là tường thành chạy lên đồi xanh. Trên đỉnh mái ngói, đôi cá hóa long chầu nhật. Và ngay giữa cửa thêu 4 chữ Hán cổ: (NAM QUAN TRỌNG TRẤN)
 

Hai mặt lụa ở mép cờ đã bị xổ

 

Vết rách trên đuôi cờ

 

admin