Bưu ảnh tô mầu – Nghề biểu diễn

Bưu ảnh tô mầu – Nghề biểu diễn

Photobucket


Nhóm tuồng cung đình Huế

Photobucket


Nhóm tuồng cung đình Huế

Photobucket


Gánh tuồng

Photobucket


Diễn viên tuồng Bắc

Photobucket


Nhóm ca kĩ Nam Định

Photobucket

Gánh hát Sài Gòn

Photobucket


Nghệ sĩ An Nam

Photobucket


Đào cải lương

Photobucket


Một cảnh tuồng

Photobucket


Nhạc công đàn tranh

Photobucket


Đoàn nhạc công An Nam tham gia triển lãm các nước thuộc địa tại Marseille

admin