Lễ đăng quang của vua Bảo Ðại

Lễ đăng quang của vua Bảo Ðại
Theo ngày tháng ghi trên ảnh lễ đăng quang của vua Bảo Đại diễn ra ngày 8 tháng 1 năm 1926. Dưới đây là bộ ảnh lưu trữ trên trang Nguyen Tan Loc, trong số này nhiều bức được phát hành thành bưu ảnh.

Photobucket
Quang cảnh trước Điện Cần Chánh
Photobucket
Chánh quyền bảo hộ Pháp đến dự lễ

Photobucket
Bá quan trầu trước Điện Thái Hòa
Photobucket
Bá quan phủ phục trước Điện Thái Hòa
Photobucket

Bá quan trầu trên thềm Điện Thái Hòa
Photobucket
Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá từ Tử Cấm Thành qua Đại Cung Môn

Photobucket

Đoàn hộ giá tiến về phái Điện Thái Hòa

Photobucket
Rước kiệu vua lên thềm sau Điện Thái Hòa
Photobucket
Nhiếp ảnh gia của Pháp và Hoàng cung liên tục ghi lại hình ảnh lễ đăng quang

Photobucket
Toàn quyền và Công xứ Pháp rời Điện Thái Hòa ra về sau buổi lễ
Photobucket
Chánh quyền bảo hộ Pháp ra về


admin