Ngày Xưa Nam Bộ (141 – 160)

(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

141d

141. Đội tầu khu trục

142m

142. Tết trên đại lộ Charner (đường Nguyễn Huệ ngày nay)

143b

143. Cô gái nhà giầu

144u

144. Hai vị hoàng thân Lào ở Luang Prabang


Viết bình luận