Ngày Xưa Nam Bộ (21 – 40)

Ngày Xưa Nam Bộ (21 – 40)
(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

21. Chợ Lớn. Chùa người Hoa

22. Thủ Dầu Một. Chùa người Hoa

23. Gò Vấp. Ngôi chùa

24. Ngôi mộ vị quan

25. Quán càfe bán dạo

26. Quầy thịt của người Hoa

27. Tư bản người Hoa

28. Thợ đóng giầy người Hoa

29. Cửa hàng tạp hóa người Hoa

30. Những người Ấn làm nghề đổi bạc

31. Vở kịch.

32. Vở kịch. Cảnh cưới hỏi

33. Trẻ con An Nam

34. Bình Thuận. Biểu diễn cồng chiêng của người Thượng

35. Một viên quan

36. Chức sắc trong làng

37. Làng An Nam

38. Chợ Lớn. Một góc dòng kênh

39. Làng An Nam

40. Nhà sàn


admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *