Ngày Xưa Nam Bộ (21 – 40)

Ngày Xưa Nam Bộ (21 – 40)

(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

Plante Editeur (4)

21d
21. Chợ Lớn. Chùa người Hoa

22g
22. Thủ Dầu Một. Chùa người Hoa

23c
23. Gò Vấp. Ngôi chùa

24g
24. Ngôi mộ vị quan

25p

25. Quán càfe bán dạo

26k

26. Quầy thịt của người Hoa

27

27. Tư bản người Hoa

28p

28. Thợ đóng giầy người Hoa

29p

29. Cửa hàng tạp hóa người Hoa

30p

30. Những người Ấn làm nghề đổi bạc

31d

31. Vở kịch.

32d

32. Vở kịch. Cảnh cưới hỏi

33c

33. Trẻ con An Nam

34k

34. Bình Thuận. Biểu diễn cồng chiêng của người Thượng

35

35. Một viên quan

36r

36. Chức sắc trong làng

37g

37. Làng An Nam

38k

38. Chợ Lớn. Một góc dòng kênh

39u

39. Làng An Nam

40g

40. Nhà sàn


admin