Tp. Hồ Chí Minh
0909399961
congchungtunhan@gmail.com

Danh mục: Luật Chuyên Ngành

Liên hệ tư vấn - 0909.399.961

Văn bảo pháp luật liên quan

1. Các văn bản về công chứng:  ⇒ Luật Công chứng 2014 (53_2014_QH13)  ⇒ Nghị định hướng dẫn Luật Công Chứng (29_2015_ND-CP)  ⇒ Thông tư về mẫu lời chứng (06_2015_TT-BTP)  ⇒ Thông tư về phí, lệ phí (257_2016_TT-BTC)  ⇒ Thông tư về tập sự hành nghề (04_2015_TT-BTP) 2. Các văn bản liên quan đến luật dân sự:  ⇒ Bộ Luật dân sự…
Read more

Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

 

Luật quốc tịch Việt Nam

Luật nhà ở

Luật đất đai

Bộ luật dân sự