Điều chỉnh hệ số K: Gánh nặng cho người mua nhà

Việc điều chỉnh hệ số K sẽ ảnh hưởng đến cá nhân và các hộ gia đình muốn làm sổ đỏ UBND TP HCM vừa có quyết định về hệ số điều chỉnh tiền sử dụng đất (hệ số K) tăng 0,1 lần cho tất cả các trường hợp, có hiệu lực từ ngày 25-3. Lần đầu tiên sau 3 […]

Read more