Tp. Hồ Chí Minh
0909399961
congchungtunhan@gmail.com

Năm: 2016

Liên hệ tư vấn - 0909.399.961

Tầm nhìn – Sứ mạng

1. Sứ mạng: – Congchung.org là website cung cấp thông tin về nghiệp vụ công chứng mong muốn của BQT là thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của người dân về dịch vụ công chứng từ trước đến nay. – Chung tôi mong muốn mang đến cho người dùng những dịch vụ tốt nhất với…
Read more

Sửa đổi hợp đồng cho mượn

Văn Phòng công chứng cung cấp cho bạn một biểu mẫu Sửa đổi hợp đồng cho mượn bạn chỉ việc tài về máy điền thêm những thông tin cần thiết là hoàn tất một bản hợp đồng. Sau khi hoàn tất hợp đồng nếu có như cầu công chứng tại văn phòng thì bạn có thể…
Read more

Thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

Văn Phòng công chứng cung cấp cho bạn một biểu mẫu Thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng ủy quyền bạn chỉ việc tài về máy điền thêm những thông tin cần thiết là hoàn tất một bản hợp đồng. Sau khi hoàn tất hợp đồng nếu có như cầu công chứng tại văn phòng thì bạn có…
Read more

Thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng tặng cho

Văn Phòng công chứng cung cấp cho bạn một biểu mẫu Thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng tặng cho bạn chỉ việc tài về máy điền thêm những thông tin cần thiết là hoàn tất một bản hợp đồng. Sau khi hoàn tất hợp đồng nếu có như cầu công chứng tại văn phòng thì bạn…
Read more

Thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng mua bán

Văn Phòng công chứng cung cấp cho bạn một biểu mẫu Thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng mua bán bạn chỉ việc tài về máy điền thêm những thông tin cần thiết là hoàn tất một bản hợp đồng. Sau khi hoàn tất hợp đồng nếu có như cầu công chứng tại văn phòng thì bạn…
Read more

Thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng đặt cọc

Văn Phòng công chứng cung cấp cho bạn một biểu mẫu Thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng đặt cọc bạn chỉ việc tài về máy điền thêm những thông tin cần thiết là hoàn tất một bản hợp đồng. Sau khi hoàn tất hợp đồng nếu có như cầu công chứng tại văn phòng thì bạn…
Read more

Hợp đồng hủy bỏ cho thuê nhà

Văn Phòng công chứng cung cấp cho bạn một biểu mẫu Hợp đồng hủy bỏ cho thuê nhà bạn chỉ việc tài về máy điền thêm những thông tin cần thiết là hoàn tất một bản hợp đồng. Sau khi hoàn tất hợp đồng nếu có như cầu công chứng tại văn phòng thì bạn có…
Read more

Hợp đồng ủy quyền toàn bộ

Văn Phòng công chứng cung cấp cho bạn một biểu mẫu Hợp đồng ủy quyền toàn bộ bạn chỉ việc tài về máy điền thêm những thông tin cần thiết là hoàn tất một bản hợp đồng. Sau khi hoàn tất hợp đồng nếu có như cầu công chứng tại văn phòng thì bạn có thể…
Read more