Hợp đồng ủy quyền toàn bộ

Hợp đồng ủy quyền toàn bộ

Văn Phòng công chứng cung cấp cho bạn một biểu mẫu Hợp đồng ủy quyền toàn bộ bạn chỉ việc tài về máy điền thêm những thông tin cần thiết là hoàn tất một bản hợp đồng.

Sau khi hoàn tất hợp đồng nếu có như cầu công chứng tại văn phòng thì bạn có thể CLICK VÀO ĐÂY để gởi hồ sơ trực tuyến và đặt lịch công chứng.

admin