Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH – HÀ NỘI được thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp và những quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0314521370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Đăng ký lần đầu ngày 18/07/2017, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 11/07/2019.

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

 • Thẩm định giá tài sản, tư vấn các vấn đề liên quan đến giá;
 • Xác định giá trị doanh nghiệp;
 • Thẩm định giá tài sản vô hình (thương hiệu, bằng sáng chế, dây chuyền công nghệ,..);
 • Dự báo giá cả thị trường, nghiên cứu khoa học về giá;
 • Dịch vụ giám định thương mại;
 • Các dịch vụ có liên quan khác.

ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH GIÁ
– Tài sản bao gồm:
   + Động sản: Máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất; Phương tiện vận tải; vật tư, nguyên liệu…..
   + Bất động sản: Quyền sử dụng đất; Khu đất dự án; Nhà ở; Nhà xưởng; Trung tâm thương mại, khách sạn; Cao ốc văn phòng; Chung cư; Trang trại; sân golf…
– Giá trị doanh nghiệp đối với các loại doanh nghiệp như: Doanh nghiệp nhà nước; Doanh nghiệp tư nhân; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Doanh nghiệp liên doanh; Các doanh nghiệp khác …
– Tài sản vô hình: Thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ…

MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH ĐỂ PHỤC VỤ CHO:

 • Mua bán, chuyển nhượng, vay vốn ngân hàng;
 • Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hóa, sáp nhập doanh nghiệp;
 • Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp;
 • Hạch toán kế toán để tính thuế;
 • Cầm cố, thanh lý, phân chia, xử lý tài sản;
 • Thực hiện nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước;
 • Đền bù, giải phóng mặt bằng;
 • Chứng minh tài sản bảo lãnh du học….
 • Bảo hiểm và bồi thường tài sản
 • Phục vụ cho thuê tài chính
 • Xác định giá trị đầu tư

 

admin