Công chứng bản dịch

Công chứng bản dịch là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt mà theo quy định của pháp luật phải […]

Read more

Sao y, chứng thực

Theo quy định tại Điều 77 của Luật Công chứng 2014 thì Công chứng viên được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản. Đến ngày 10/4/2014, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực […]

Read more

Công chứng hợp đồng, giao dịch

       Theo quy định của Luật công chứng 2014 thì Văn Phòng Công Chứng Mai Việt Cường có thầm quyền công chứng tất cả những hợp đồng, giao dịch mà nhà nước bắt buộc khi giao dịch phải công chứng bao gồm : 1. Hợp đồng mua bán nhà ở 2. Hợp đồng mua bán bất động sản […]

Read more