CÓ QUYỀN CHỌN HÌNH THỨC CÔNG CHỨNG HOẶC CHỨNG THỰC?

CÓ QUYỀN CHỌN HÌNH THỨC CÔNG CHỨNG HOẶC CHỨNG THỰC?

HỎI:

Xin Văn phòng luật sư ĐÀM BẢO HOÀNG tư vấn cho tôi vấn đề sau:

Tôi thấy trong Luật Đất đai 2013 nói: “được công chứng hoặc chứng thực” thì có nghĩa là tôi có quyền chọn hình thức công chứng hoặc chứng thực? Nếu tôi không muốn đi công chứng các hợp đồng, văn bản thuộc loại bắt buộc phải được công chứng, chứng thực thì tôi có thể đến UBND cấp xã để chứng thực?

Mã Đình Dân – Gò Vấp

LUẬT SƯ TRẢ LỜI:

Chào ông Dân,

Luật sư trả lời câu hỏi của ông như sau:

Người dân có thể lựa chọn hình thức công chứng hoặc chứng thực tại các tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở trên địa bàn cấp tỉnh nơi có đất hoặc tại UBND cấp xã nơi có đất.

Tuy nhiên, đối với các địa phương đã thực hiện chuyển giao việc chứng thực, trong đó có TP.HCM thì các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện quyền của người sử dụng đất được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng.

Xin lưu ý: từ năm 2011, TP.HCM đã thực hiện việc chuyển giao này.

Trân trọng.

admin