LOẠI HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN NÀO KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC?

LOẠI HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN NÀO KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC?

HỎI:

Xin chào luật sư Đàm Bảo Hoàng,

Hiện nay, tôi có căn nhà tại quận 2 để không, định cho thuê. Xin nhờ Luật sư tư vấn cho tôi có loại hợp đồng, văn bản nào không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực không? (nguyenmlinh…@ymail.com)

HỎI:

Kính chào luật sư,

Luật sư có thể cho tôi biết có loại hợp đồng, văn bản nào không bắt buộc công chứng hoặc chứng thực không? (yinhyen2….@yahoo.com.vn)

LUẬT SƯ TRẢ LỜI:

Chào chị Linh,

Theo quy định pháp luật thì tại thành phố Hồ Chí Minh, tất cả hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất (trừ di chúc) phải được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng.

Luật sư Đàm Bảo Hoàng

LUẬT SƯ TRẢ LỜI:

Xin chào yinhyen2….@yahoo.com.vn

Theo khoản 3 Điều 167 Luật Đất dai 2013, một số loại hợp đồng, giao dịch thực hiện quyền của người sử dụng đất không phải công chứng, chứng thực bao gồm: Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản.

Việc công chứng hoặc chứng thực các hợp đồng, giao dịch này là theo yêu cẩu của các bên.

Trân trọng.

admin