Giao dịch hợp đồng mua bán đất với người được ủy quyền

Giao dịch hợp đồng mua bán đất với người được ủy quyền. Người được ủy quyền bán đất cần có điều kiện gì? Tóm tắt câu hỏi: Tôi có 1 vấn đề mong được bên công ty tư vấn dùm tôi.hiện tôi muốn mua một mảnh đất từ 1 người được uỷ quyền.trong phạm vi uỷ quyền thì người được […]

Read more