Mất quyền từ chối nhận di sản sau 6 tháng?

Mất quyền từ chối nhận di sản sau 6 tháng?

Hỏi: Mẹ tôi mất có để lại một ít tài sản (có căn nhà) cho tôi và đứa em gái cùng mẹ khác cha. Sau khi làm giỗ mẹ 1 năm, tôi đến Văn phòng công chứng làm thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế nói trên vì không muốn chia đôi nhà thì công chứng viên không chịu công chứng.

Công chứng viên giải thích là hết thời hạn 6 tháng kể từ ngày mẹ tôi mất nên tôi không có quyền từ chối mà phải nhận thừa kế. Như vậy đúng hay sai?

Tuấn (hoangtuanpham_minhanh@gmail.com)

Di sản thừa kế
Thể thời hạn từ chối nhận di sản là 6 tháng kể từ ngày mở thừa kế

Trả lời:

Khoản 3 Điều 642 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định cụ thể thời hạn từ chối nhận di sản là 6 tháng tính từ ngày mở thừa kế.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 633 Bộ luật Dân sự 2005, thời điểm mở thừa kế được xác định là thời điểm người có tài sản qua đời. Như vậy, dựa vào thời điểm phát sinh sự kiện là người có tài sản mất trong thời hạn 6 tháng thì bạn có quyền từ chối nhận di sản. Song, nếu hết thời hạn trên mà bạn không lập văn bản từ chối nhận di sản thì xem như bạn đã đồng ý nhận thừa kế. Do đó, công chứng viên giải thích như trên là hợp lý.

Như vậy, bạn có thể nhận di sản thừa kế (anh em bạn làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế) và bạn có quyền tặng lại phần thừa kế của mình cho người em gái (nếu muốn).

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ
(Đoàn Luật sư Tp.HCM)

admin