Mua bán đất sau bao lâu phải sang tên Sổ đỏ?

Mua bán đất sau bao lâu phải sang tên Sổ đỏ?

Mua bán đất là một giao dịch rất phổ biến. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ quy định của pháp luật để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của mình, trong đó có quy định về sang tên Sổ đỏ.

Sang tên Sổ đỏ là gì?

Sang tên Sổ đỏ là cách nói dân dã của người dân. Điều 95, Luật Đất đai năm 2013 quy định hai hình thức về đăng ký đất đai, đó là đăng ký lần đầu và đăng ký biến động. Theo điểm a Khoản 4 Điều này đề cập đến trường hợp cần thực hiện đăng ký biến động đất đai: “Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất”.

Như vậy sang tên Sổ đỏ là thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai sau khi hoàn thành các giao dịch trong đó có chuyển nhượng đất (hay mua bán đất). Thực chất sang tên Sổ đỏ chính là thay đổi các thông tin về chủ sử dụng đất ghi trên Sổ đỏ.

Sang tên Sổ đỏ là thủ tục thay đổi thông tin về chủ sử dụng đất trên Sổ đỏ 

Trong thời gian bao lâu cần phải sang tên Sổ đỏ?

Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 quy định “Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.”

Như vậy, sau khi ký hợp đồng mua bán đất, trong vòng 30 ngày, người sử dụng đất bắt buộc phải thực hiện việc sang tên Sổ đỏ.

admin