Tin vui: Thêm 5 trường hợp được cấp Sổ đỏ năm 2019

Tin vui: Thêm 5 trường hợp được cấp Sổ đỏ năm 2019
Người sử dụng đất có vi phạm hoặc có vướng mắc khi làm Sổ đỏ thì theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định một số trường hợp đất có vướng mắc thì vẫn được cấp Sổ. Theo quy định mới, thêm 5 trường hợp được cấp sổ đỏ.

1 – Sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước 01/7/2014

Theo khoản 5 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP người đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp sau mà không có tranh chấp thì được cấp Sổ đỏ, cụ thể:

– Sử dụng đất lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng; lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè; lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, công trình công cộng khác mà nay đất đó không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, cũng không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông…vì do điều chỉnh quy hoạch.

– Trường hợp sử dụng đất lấn, chiếm đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các nông trường, lâm trường quốc doanh, Ban quản lý rừng…UBND cấp tỉnh chỉ đạo thu hồi và giao cho Ban quản lý rừng nếu không có Ban quản lý rừng thì người đang sử dụng đất lấn, chiếm được cấp Sổ đỏ.

– Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc quy hoạch sử dụng đất cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế – xã hội.

Lưu ý: Người sử dụng đất được cấp Sổ đỏ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Xem thêm: Mua đất không chính chủ: Mua cả rủi ro?

thêm 5 trường hợp được cấp Sổ đỏ

Thêm 5 trường hợp được cấp Sổ đỏ (Ảnh minh họa)

2 – Đất được giao không đúng thẩm quyền

Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân gồm:

–  Người đứng đầu điểm dân cư giao đất;

– Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền qua các thời kỳ;

– Tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

Với trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền thì được cấp Sổ đỏ theo các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993

Người đang sử dụng đất được cấp Sổ đỏ với diện tích bằng diện tích được giao nếu có đủ 02 điều kiện sau:

+ Không có tranh chấp;

+ Phù hợp với quy hoạch.

Trường hợp 2: Giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014

Người  đang sử dụng đất trong trường hợp này được cấp Sổ đỏ khi có đủ 2 điều kiện sau:

+ Không có tranh chấp;

+ Phù hợp với quy hoạch.

Lưu ý:

– Diện tích đất được cấp Sổ có thể không được cấp toàn bộ,

Để xem diện tích được cấp Sổ đỏ là bao nhiêu và được cấp theo loại đất gì hãy xem tại: Diện tích cấp Sổ đỏ cho đất không giấy tờ.

– Người sử dụng đất được cấp Sổ đỏ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Ngoài ra:

– Trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền từ sau ngày 01/7/2014 thì không được cấp Sổ đỏ.

– Trường hợp người đề nghị cấp Sổ đỏ với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004 không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng thời điểm cấp Sổ có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp Sổ (Theo khoản 19 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

3 – Cấp Sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Sổ đỏ đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì:

– Văn phòng đăng ký đất đai phải xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Sổ đỏ với với diện tích đất tăng thêm

– Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng,

– Trao Sổ đỏ cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

Xem thêm: Thủ tục làm Sổ đỏ 2019 – Toàn bộ hướng dẫn mới nhất

4 – Cấp Sổ đỏ cho đất có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau

Theo Điều 26 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 21 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) đất xây dựng đô thị, khu dân cư nông thôn, khu sản xuất kinh doanh có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau thì được cấp Sổ như sau:

– Trường hợp chung cư kết hợp với văn phòng, cơ sở dịch vụ, thương mại, nếu chủ đầu tư có nhu cầu và đủ điều kiện thì được cấp Sổ cho một hoặc nhiều căn hộ, văn phòng, cơ sở dịch vụ, thương mại thuộc sở hữu của chủ đầu tư…

5 – Cấp Sổ đỏ với thửa đất đã đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa sang tên

Theo điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) khi mua bán nhà đất nhưng chưa sang tên được cấp Sổ đỏ theo quy định sau:

Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Sổ đỏ thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp Sổ đỏ với đất lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

– Sử dụng đất do mua bán, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

– Sử dụng đất do nhận mua bán, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất’;

– Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014.

Ngoài 5 trường hợp được cấp Sổ đỏ theo quy định trên, để biết thêm thông tin về Sổ đỏ, bạn đọc hãy xem các bài viết sau.

admin