Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

VỚI ĐỐI TÁC
congchung.org có trách nhiệm luôn phải nỗ lực tạo dựng lòng tin, đồng hành hợp tác vì sự phát triển của đối tác và làm việc hết mình nhằm giữ vững uy tín và sự hợp tác đó.

VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN
Nhân viên là tài sản. congchung.org cam kết tạo dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định để CBNV tham gia cống hiến sức lao động, phát huy sự sáng tạo với chế độ đãi ngộ tương xứng.

VỚI CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI
Với phương châm “Gắn sản xuất kinh doanh với an sinh xã hội”, ngay từ ngày đầu thành lập, các công tác vì cộng đồng xã hội luôn được congchung.org chú trọng, đẩy mạnh triển khai thực hiện, trở thành một văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp. congchung.org cam kết cải thiện công tác an sinh xã hội, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương, chung tay đồng hành cùng cộng đồng vì sự phát triển kinh tế xã hội.

admin