Những điều cần biết về tách thửa đất

Những điều cần biết về tách thửa đất

Báo Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được thư của bà Nguyễn Thị Ngọc (phường 3-TP.Vũng Tàu) và một số bạn đọc hỏi quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh. Vấn đề này được ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh TP.Vũng Tàu cho biết như sau:

Người dân làm thủ tục đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP.Vũng Tàu.
Người dân làm thủ tục đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP.Vũng Tàu.

Hiện nay, việc tách thửa đất trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15-9-2017 của UBND tỉnh. Theo đó, đối với đất nông nghiệp, mỗi thửa đất sau khi tách có diện tích bằng hoặc lớn hơn 500m2 thì không cần xem xét quy hoạch của thửa đất, không bắt buộc phải có lối đi vào thửa đất. Trường hợp thửa đất sau khi tách có diện tích dưới 500m2, trước khi làm thủ tục tách thửa, người dân phải làm thủ tục chuyển mục đích sang đất ở (khu đất phù hợp quy hoạch đất ở), phải xin phép các cơ quan chức năng và hiến đất để làm đường giao thông (trường hợp chưa có sẵn đường giao thông).

Khi hiến đất mở đường, hình thành đường giao thông tại khu vực nông thôn, hoặc các khu vực chưa có hạ tầng giao thông thì đường giao thông được mở phải được người sử dụng đất hoàn thiện và kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông hiện hữu theo quy định tại Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh và phải tuân thủ quy trình thu hồi đất, bàn giao đất cho UBND xã, phường, thị trấn quản lý. UBND huyện, thành phố thực hiện việc ban hành quyết định thu hồi đất phần diện tích mở đường do người sử dụng đất tự nguyện trả lại trước khi người sử dụng đất nộp hồ sơ xin tách thửa.

Ví dụ: Trường hợp người dân có thửa đất nông nghiệp diện tích 1.000m2, phù hợp với quy hoạch đất ở, nay xin tách thành 6 thửa, trong đó 1 thửa có diện tích 500m2. Đối với thửa đất hình thành sau khi tách có diện tích 500m2 thì không bắt buộc phải chuyển mục đích sử dụng đất. Riêng 5 thửa đất còn lại thì phải chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, diện tích tối thiểu là 60m2/thửa.

Trường hợp người dân có thửa đất diện tích 220m2, gồm 80m2 đất ở và 140m2đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 20m, nay xin tách thành 2 thửa. Nếu hiện trạng đã có nhà ở trên đất thì diện tích tối thiểu của mỗi thửa đất hình thành sau khi tách thửa theo quy định là 100m2. Trong đó, diện tích đất ở trên mỗi thửa đất tối thiểu là 36m2 đối với địa bàn các phường thuộc thành phố và 40m2 đối với địa bàn các xã, thị trấn thuộc các huyện trong đất liền và huyện Côn Đảo (do không có cấp xã). Nếu hiện trạng chưa có nhà ở trên đất, thì diện tích tối thiểu của mỗi thửa đất được hình thành là 100m2 và diện tích đất ở trên mỗi thửa đất là 60m2 đối với các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố trong đất liền và khu trung tâm huyện Côn Đảo.

Về các trường hợp đất không được tách thửa, Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND quy định rõ: Thửa đất nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi và thông báo thu hồi đất thể hiện bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền; Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên để thực hiện quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án; Khu vực mà pháp luật quy định phải bảo tồn.

PHƯƠNG ANH
(ghi)

admin