Ai có quyền lập di chúc?

Ai có quyền lập di chúc?
– Bạn Mai An (Phú Yên) hỏi: Những ai có quyền lập di chúc? Người lập di chúc có quyền gì?

Luật sư Lê Ngọc Hà: Theo quy định tại Điều 625, Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015, người thành niên (tức là người đủ 18 tuổi trở lên) minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép khi lập di chúc có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Người lập di chúc đang  bị hạn chế về thể chất như mù, câm, điếc hoặc không biết chữ phải mời thêm người làm chứng, lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Người lập di chúc có quyền: Chỉ định người thừa kế hoặc truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; Phân định phần di sản cho từng người thừa kế; Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; Giao nghĩa vụ cho người thừa kế; Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

admin