Công chứng viên từ chối công chứng đúng hay sai?

Công chứng viên từ chối công chứng đúng hay sai?

Công chứng viên từ chối công chứng đúng hay sai?

Hợp đồng thế chấp đảm bảo cho hợp đồng tín dụng nay đã hết hạn (hợp đồng tín dụng). Khách hàng hoàn thành việc trả nợ. Nay khách hàng muốn vay khoản vay mới, Ngân hàng lập Hợp đồng tín dụng mới và yêu cầu công chứng Phụ lục hợp đồng thế chấp trước đây với nội dung thay đổi nghĩa vụ bảo đảm là hợp đồng tín dụng mới được ký. Khi yêu cầu công chứng Phụ lục hợp đồng thì Công chứng viên từ chối việc công chứng xin hỏi đúng hay sai?

Người gửi: Trần Hoàng

TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Khi hợp đồng tín dụng cũ đã hết hạn, khách hàng hoàn thành việc trả nợ tức là các bên đã thanh lý hợp đồng và không có ràng buộc về nghĩa vụ với nhau trong hợp đồng này nữa. Hợp đồng tín dụng đã hết hiệu lực. Do đó, hợp đồng thế chấp bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự trong hợp đồng tín dụng cũng hết hiệu lực.

Khi hai bên ký hợp đồng tín dụng mới thì phải có hợp đồng thế chấp mới (phụ lục hợp đồng thế chấp mới) để bảo đảm cho nghĩa vụ của khách hàng đối với các điều khoản vay mới được ký kết trong hợp đồng. Không thể dùng hợp đồng (phụ lục hợp đồng) thế chấp cũ để bảo đảm cho các điều khoản ký kết trong hợp đồng mới được.

Theo quy định tại Điều 357, Bộ luật Dân sự năm 2005, việc thế chấp tài sản chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

“1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt;

  1. Việc thế chấp tài sản được huỷ bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;
  2. Tài sản thế chấp đã được xử lý;
  3. Theo thoả thuận của các bên.”

Do đó, các công chứng viên từ chối việc công chứng phụ lục hợp đồng thế chấp trong trường hợp này là đúng.

 

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội

admin