Đất đai đang tranh chấp quyền sử dụng có chuyển nhượng được không?

Đất đai đang tranh chấp quyền sử dụng có chuyển nhượng được không?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Ông nội nhà tôi có mảnh đất ở thị trấn Sapa, Lào cai .

Ông có bìa đỏ từ 1990 , đến năm 2005 làm bìa đỏ mới thì phòng tai nguyên Sapa lại cấp cho nhà B.

Nhưng không xin chữ ký các hộ liên kề, giả mạo chữ ký để làm bìa đỏ .

Không cấp bìa cho Ông tôi nữa. Hịên hai nhà đang chanh chấp , Ông tôi đã gửi đơn kiện nhưng chưa giải quyết thỏa đáng.

Vậy xin hỏi luật sư nhà B có được cấp giấy phép và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác không ?

Đất đai đang tranh chấp quyền sử dụng có chuyển nhượng được không?
Đất đai đang tranh chấp có chuyển nhượng được không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc gia đình B có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không ?

Điều 101 Luật đất đai 2013 quy định về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất…”

Như vậy, nếu đất đang có tranh chấp sẽ không thể tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cho nên, tại thời điểm đang xảy ra tranh chấp, gia đình B sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai, về việc gia đình B có được chuyển nhượng đất cho người khác không ?

Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định về Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, như sau:

“ 1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất….”

Như vậy, để thực hiện quyền chuyển nhượng đất cho người khác, người sử dụng đất phải đảm bảo các điều kiện quy định tại điều luật này. Trong đó, người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất phải không có tranh chấp.

Trong trường hợp của bạn, thì gia đình B không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời đất lại đang có tranh chấp. Bởi vậy, gia đình B sẽ không thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác được.

admin