Khai nhận di sản thừa kế theo di chúc

Khai nhận di sản thừa kế theo di chúc

Khai nhận di sản thừa kế theo di chúc

Năm 2006, cha tôi có lập di chúc để lại di sản thừa kế, di chúc này đã được UBND cấp xã chứng thực, nội dung di chúc có nêu cho tôi được hưởng toàn bộ một ngôi nhà và 05 công đất ruộng. Toàn bộ di dản là bất động sản của cha tôi đều đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2009, cha tôi qua đời vì bệnh già. Nay tôi muốn hỏi việc khai nhận di sản của cha tôi cần làm những thủ tục gì để tôi được hưởng di sản theo di chúc? Gia đình nhà tôi có 06 người con, tôi là con út trong gia đình các anh chị tôi đã lập gia đình và tách khẩu ở riêng hết. Vậy khi làm thủ tục khai nhận di sản 06 anh chị em tôi có cần phải đồng ý và ký vào văn bản không?

Người gửi: Nguyễn Văn Chính

TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Căn cứ vào Chương XXII, Phần thứ 4 Bộ luật Dân sự 2005 về Thừa kế và pháp luật về Công chứng.

Giả định di chúc do cha của ông lập có hiệu lực theo quy định của pháp luật, thì thủ tục cần làm để sang tên được cho ông qua những trình tự như sau:

Thứ nhất, ông cần liên hệ với Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng để tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế;

Thứ hai, ông cần chuẩn bị các giấy tờ để lập hồ sơ khai nhận thừa kế, gồm có:

– Giấy chứng tử của người để lại di sản;

– Di chúc;

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà đất;

– Chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, hộ khẩu của người được hưởng di sản theo di chúc.

Thứ hai, là liệu 06 anh chị em của ông có cần phải đồng ý và ký vào văn bản hay không? Theo quy định tại Điều 669 Bộ luật Dân sự 2005  về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc gồm có:

– Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

– Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

Vậy trong sáu anh chị em của ông có ai rơi vào trường hợp đã được nêu tại Điều 669 nêu trên hay không? Nếu có ai trong số  là người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc thì cần phải có sự đồng ý của người đó.

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội

admin