LOẠI HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN NÀO PHẢI ĐƯỢC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC?

LOẠI HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN NÀO PHẢI ĐƯỢC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC?

HỎI

Kính chào luật sư Đàm Bảo Hoàng,

Luật sư vui lòng cho tôi được biết theo Luật đất đai hiện hành thì loại hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền nào người sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực? Và công chứng tại đâu, chứng thực tại UBND cấp nào? (Nghĩa – Tây Ninh)

LUẬT SƯ TRẢ LỜI

Chào anh,

Theo khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013, các loại hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất phải được công chứng, chứng thực gồm: Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất. Ngoài ra, văn bản về thừa kế QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất cũng được công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

Về nơi công chứng, chứng thực:

Theo Luật Đất đai 2013, Luật Công chứng 2014 và Nghị định 23/2015 của Chính phủ thì các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất do các tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở trên địa bàn cấp tỉnh nơi có đất công chứng hoặc UBND cấp xã nơi có đất chứng thực.

Trân trọng.

Luật sư Đàm Bảo Hoàng

admin