Nên công chứng ở Phòng công chứng hay Văn phòng công chứng?

Nên công chứng ở Phòng công chứng hay Văn phòng công chứng?

Không ít người thắc mắc nên công chứng ở Phòng công chứng hay Văn phòng công chứng? Giá trị pháp lý của văn bản công chứng tại hai nơi này có gì khác nhau hay không?

Phân biệt Phòng công chứng và Văn phòng công chứng

Stt

Tiêu chí

Phòng công chứng

Văn phòng công chứng

1

Địa vị pháp lýPhòng công chứng do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng

(Điều 19 Luật Công chứng 2014)

 

 

Văn phòng công chứng là tổ chức dịch vụ công dưới hình thức công ty hợp danh nhằm thay mặt nhà nước chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của các hợp đồng, giao dịch có con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác

(Điều 22 Luật Công chứng)

2

Nguyên tắc thành lậpChỉ được thành lập mới tại những địa bàn chưa có điều kiện phát triển được Văn phòng công chứngĐược tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Công chứng và Luật Doanh nghiệpđối với loại hình công ty hợp danh

3

Chủ thể thành lậpUBND cấp tỉnh quyết định thành lậpCó 2 công chứng viên hợp danh trở lên thành lập

4

Người đại diện theo pháp luậtTrưởng phòng

– Là công chứng viên

– Do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức

Trưởng Văn phòng

– Là công chứng viên hợp danhcủa Văn phòng công chứng

– Đã hành nghề công chứng từ02 năm trở lên

5

Tên gọi= “Phòng công chứng” + số thứ tự thành lập + tên tỉnh, thành phố nơi Phòng công chứng được thành lập

Ví dụ: Phòng công chứng số 1 Thành phố Hà Nội…

= “Văn phòng công chứng” +họ tên của Trưởng Văn phònghoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác

Ví dụ: Văn phòng công chứng Gia Khánh…

6

Người lao độngCông chứng viên làm việc tại Phòng công chứng là viên chức hưởng chế độ lương theo đơn vị sự nghiệp công lậpCông chứng viên làm việc tại Văn phòng công chứng gồm:

– Công chứng viên hợp danh hoặc;

– Công chứng viên làm việc theo hợp đồng lao động

Văn phòng công chứng không có thành viên góp vốn

7

Chuyển đổi, hợp nhất, giải thểChuyển đổi:

Trong trường hợp không cần thiết duy trì Phòng công chứng, Sở Tư pháp lập đề án chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

– Giải thể:

Trường hợp không có khả năng chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng, Sở Tư pháp lập đề án giải thể Phòng công chứng trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định

 

Văn phòng công chứng được:

– Hợp nhất, sáp nhập

+ Hợp nhất: 2 hoặc một số Văn phòng công chứng có trụ sở trong cùng một tỉnh, thành phố có thể hợp nhất thành một Văn phòng công chứng mới

+ Sáp nhập: Một hoặc một số có thể sáp nhập vào một Văn phòng công chứng khác có trụ sở trong cùng một tỉnh, thành phố

– Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

Nên công chứng ở Phòng công chứng hay Văn phòng công chứng?

Phòng công chứng hay Văn phòng công chứng
Nên công chứng ở Phòng công chứng hay Văn phòng công chứng? (Ảnh minh họa)

Qua phân tích nêu trên, có thể thấy về bản chất Phòng công chứng và Văn phòng công chứng chỉ khác nhau tên gọi và chủ sở hữu vốn. Một bên là đơn vị sự nghiệp công lập và một bên là tổ chức dịch vụ công đều thực hiện việc công chứng – chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự…

Quyền và nghĩa vụ của hai tổ chức hành nghề công chứng này là giống nhau, đồng thời, cách thức hoạt động liên quan đến khách hàng công chứng hoàn toàn giống nhau, giá trị pháp lý của văn bản công chứng là như nhau.

Như vậy, công chứng ở Phòng công chứng hay Văn phòng công chứng đều được, chỉ cần lựa chọn nơi nào thuận tiện hơn trong việc đi lại để thực hiện công chứng.

admin