Tổ chức hành nghề công chứng được công chứng những hợp đồng, giao dịch nào?

Tổ chức hành nghề công chứng được công chứng những hợp đồng, giao dịch nào?

Tổ chức hành nghề công chứng được công chứng những hợp đồng, giao dịch nào?

Theo quy định tại Điều 2, Luật Công chứng thì “Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch) bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.”

Người gửi: chử thị định

TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Như vậy, Tổ chức hành nghề công chứng theo Luật Công chứng được phép công chứng các hợp đồng, giao dịch bằng văn bản, trừ các giao dịch, hợp đồng được giao kết trái với quy định của pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội …

Tuy nhiên, theo Điều 3, Luật Công chứng thì Tổ chức hành nghề công chứng, Công chứng viên phải tuân thủ “Nguyên tắc hành nghề công chứng, gồm:

  1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
  2. Khách quan, trung thực.
  3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bản công chứng.
  4. Tuân theo quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.”

 

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *