Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về hoạt động công chứng

Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về hoạt động công chứng
  •  

Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) vừa tổ chức tọa đàm lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng (Thông tư 06) và tập huấn kỹ năng công chứng hợp đồng, giao dịch cho công chứng viên. 

Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về hoạt động công chứng

Hình minh họa

Chủ trì tọa đàm, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đỗ Hoàng Yến cho biết: Sau hơn 03 năm triển khai thi hành Thông tư số 06/2015/TT-BTP, bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng còn những tồn tại, hạn chế.

Chẳng hạn như, một số quy định liên quan đến đến thủ tục bổ nhiệm công chứng viên, đăng ký hành nghề, cấp Thẻ công chứng viên còn chưa chặt chẽ; quy định về xử lý đối với công chứng viên vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm chưa nghiêm; một số mẫu giấy tờ còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế hành nghề của công chứng viên… 

 

Để khắc phục những bất cập này, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng thì cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Thông tư 06. Bà Yến đề nghị các công chứng viên nghiên cứu kỹ lưỡng, góp ý hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung để đảm bảo quyền lợi của các công chứng viên cũng như các các bên tham gia giao dịch.

Dự thảo Thông tư dự kiến sửa đổi 21 điều và bổ sung 8 điều, bỏ 1 điều trên tổng số 30 điều của Thông tư số 06. Dự thảo còn sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu kèm theo. Trong đó, riêng đối với mẫu lời chứng, dự thảo sửa đổi 8 mẫu lời chứng hiện có, bổ sung 4 mẫu lời chứng mới để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và thực tế tổ chức, hoạt động công chứng hiện nay.

Cũng tại tọa đàm, các đại biểu được nghe giới thiệu và trao đổi, thảo luận về chuyên đề kỹ năng chứng thực hợp đồng, giao dịch về tài sản chung/tài sản riêng của vợ chồng. 

D.Sơn

admin