Có được đứng tên sổ đỏ khi là người chưa thành niên?

Có được đứng tên sổ đỏ khi là người chưa thành niên?

Câu hỏi:

Ông bà nội định tặng cho tôi một căn nhà gắn liền với đất, nhưng hiện tại tôi mới 14 tuổi. Vậy cho tôi hỏi: tôi có được nhận nhà đất và được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Ông bà nội của bạn hoàn toàn có quyền tặng cho bạn tài sản là nhà và quyền sử dụng đất, đó là một giao dịch dân sự thông thường. Tuy nhiên, do bạn mới 14 tuổi nên các giao dịch dân sự của người chưa thành niên có một số điều kiện nhất định.

Theo quy định của Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi.

Khoản 3 Điều 21 BLDS 2015 quy định như sau:

3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi”.

Như vậy, bạn muốn được nhận tài sản tặng cho là bất động sản (nhà và đất) thì phải được sự đồng ý của cha mẹ bạn – người đại diện theo pháp luật đương nhiên của bạn (quy định tại Điều 136 Bộ Luật Dân sự).

Sau khi cha, mẹ bạn đồng ý thì ông bà bạn sẽ ký Hợp đồng tặng cho tài sản cho bạn tại Phòng Công chứng Nhà nước hoặc Văn phòng Công chứng. Đối với bên nhận tài sản tặng cho là bạn thì phải có cả người đại diện theo pháp luật là bố mẹ bạn cùng ký tên. Khi Hợp đồng tặng cho đã được ký có sự chứng kiến của Công chứng viên, ông bà bạn tiếp tục làm thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đó cho bạn.

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 không có quy định nào hạn chế người chưa thành niên không được đứng tên trên giấy tờ về quyền sử dụng đất. Trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, ngoài tên bạn, là người chủ sở hữu, chủ sử dụng mới, thì có cả tên của người đại diện theo pháp luật của bạn để đảm bảo các giao dịch của người chưa thành niên được thực hiện đúng quy định.

admin