Doanh nghiệp vốn nước ngoài có được phép mua đất?

Doanh nghiệp vốn nước ngoài có được phép mua đất?

– Công ty của bà Đỗ Thị Xuân Đông (TP. Hồ Chí Minh) có 95% vốn đầu tư nước ngoài. Hiện các nhà đầu tư nước ngoài muốn mở rộng Công ty bằng việc mua đất để xây văn phòng. Bà Đông hỏi, tổ chức nước ngoài có được phép mua đất để xây dựng văn phòng không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 169 của Luật Đất đai năm 2013 thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất.

Chinhphu.vn

admin