Khác hộ khẩu với bố mẹ có được nhận đất tặng cho đất nông nghiệp không?

Khác hộ khẩu với bố mẹ có được nhận đất tặng cho đất nông nghiệp không?

Câu hỏi: Bố mẹ tôi ở Phú Thọ. Nay muốn tặng cho tôi là con gái 3 sào đất ruộng nhưng tôi đã chuyển hộ khẩu lên Hà Nội. Khi tôi ra xã nơi bố mẹ tôi sinh sống để làm thủ tục thì họ nói tôi và bố mẹ tôi không cùng hộ khẩu (khác tỉnh) nên không tặng cho được. Xin hỏi: Xã giải thích như vậy có đúng luật không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 169 Luật Đất đai năm 2013 về người nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thông qua chuyển đổi quyền sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 179 của Luật này; …”.

Theo đó tại Khoản 1 Điều 179 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

………………………….

  2. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác; …”.

Như vậy căn cứ vào quy định trên, bố mẹ bạn chỉ được tặng cho quyền sử dụng đất cho bạn trong trường hợp bạn có hộ khẩu trong cùng xã, phường, thị trấn với bố mẹ bạn nơi có mảnh đất. Trong trường hợp của bạn, bố mẹ bạn có đất ở Phú Thọ, bạn có hộ khẩu ở Hà Nội thì trong trường hợp này việc tặng cho không thực hiện được do bạn có hộ khẩu khác bố mẹ bạn. Tuy nhiên nếu bạn vẫn muốn được bố mẹ tặng cho đất thì bạn cần nói với bố mẹ đến UBND cấp huyện nơi có mảnh đất để làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai năm 2013. Nếu được Cơ quan đồng ý thì bạn sẽ được nhận mảnh đất mà bố mẹ cho bạn. Do đó, việc cơ quan có thẩm quyền báo với bạn như vậy là có căn cứ.

admin