Di chúc, hợp đồng công chứng có được viết tắt không?

Di chúc, hợp đồng công chứng có được viết tắt không?
Hỏi: Vợ chồng tôi muốn làm giấy tờ hoàn tất thủ tục xin cấp sổ đỏ cho căn nhà và viết di chúc phân chia tài sản cho các con. Tôi muốn hỏi, có được viết tắt một số từ thông dụng vào di chúc, hợp đồng công chứng không?

Trường hợp bạn hỏi, VPCC trả lời bạn như sau:

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Khoản 3 Điều 631 Bộ luật dân sự năm 2015, quy định về nội dung di chúc quy định rõ: “Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa “.

Đối với nội dung của hợp đồng công chứng: Khoản 1 Điều 45 Luật Công chứng 2014: “Chữ viết trong văn bản công chứng phải rõ ràng, dễ đọc, không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, không được viết xen dòng, viết đè dòng, không được tẩy xóa, không được để trống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác “.

Như vậy, ngôn ngữ văn bản trong di chúc, hợp đồng công chứng không được phép viết tắt, kể cả những chữ viết tắt thông dụng.

admin