Phí công chứng di chúc là bao nhiêu?

Phí công chứng di chúc là bao nhiêu?

Tóm tắt câu hỏi:

Chào VPCC, bà cháu năm nay 70 tuổi, bà đang còn minh mẫn. Bà đang lập di chúc và muốn đi công chứng di chúc cho chắc chắn vì sợ các chú trong gia đình tranh chấp. Bà cháu muốn biết mức phí khi đi công chứng di chúc là bao nhiêu nhưng không biết tìm hiểu thế nào? Cháu mong VPCC có thể tư vấn và cung cấp quy định về mức phí này giúp bà cháu. Cháu xin cảm ơn!

VPCC tư vấn:

VPCC xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Theo đó quy định về đối tượng nộp phí công chứng bao gồm

+ Đối tượng nộp phí công chứng là cá nhân, tổ chức yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng.

+ Đối tượng nộp phí chứng thực là cá nhân, tổ chức yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.

Nếu trong trường hợp của bạn, bà bạn muốn công chứng di chúc sẽ phải nộp phí công chứng di chúc theo quy định tại Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11 tháng 8 năm 2015.

3. Sửa đổi Mục 4, 7, 8 khoản 3 Điều 2 như sau:

Số TTLoại việcMức thu

(đồng/trường hợp)

4Công chứng hợp đồng ủy quyền50.000
7Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch25.000
8Công chứng di chúc50.000

Vậy, nếu làm thủ tục công chứng di chúc mức phí sẽ là 50.000 đồng/trường hợp.

admin