Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc

Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc

Xin chào Tổ tư vấn, tôi là Nguyễn Thanh Nhân. Tôi đang có nhu cầu đi xin bản sao được cấp từ sổ gốc nhưng không biết giá trị pháp lý của nó như thế nào. Cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành thì bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch hay không?

Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định như sau:

– Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Chữ ký được chứng thực theo quy định tại Nghị định này có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để xác định trách nhiệm của người ký về nội dung của giấy tờ, văn bản.

– Hợp đồng, giao dịch được chứng thực theo quy định của Nghị định này có giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm các bên đã ký kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.

Căn cứ quy định đã trích dẫn trên đây thì, trường hợp bạn xin cấp bản sao được cấp từ sổ gốc, thì bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch. Tuy nhiên, trong các trường hợp pháp luật yêu cầu bắt buộc phải có bản chính giấy tờ thì bản sao được cấp từ sổ gốc không thể thay thế bản chính.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi.

Bạn vui lòng tham khảo quy định chi tiết tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

Trân trọng!

admin