Giá trị pháp lý của bản sao được chứng thực từ bản chính

Giá trị pháp lý của bản sao được chứng thực từ bản chính

Tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật liên quan đến giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực. Cho tôi hỏi, trong một số giao dịch cụ thể thì có thể sử dụng bản sao được chứng thực từ bản chính để thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch hay không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người không biết chữ có được yêu cầu chứng thực không? 
  • Việc chứng thực có bắt buộc thực hiện tại trụ sở cơ quan, tổ chức chứng thực không? 
  • Thẩm quyền chứng thực giấy tờ bằng tiếng nước ngoài

Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định như sau:

– Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Chữ ký được chứng thực theo quy định tại Nghị định này có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để xác định trách nhiệm của người ký về nội dung của giấy tờ, văn bản.

– Hợp đồng, giao dịch được chứng thực theo quy định của Nghị định này có giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm các bên đã ký kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.

Căn cứ quy định đã trích dẫn trên đây thì, trường hợp bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định pháp luật có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu bắt buộc phải dùng bản chính thì bản sao được chứng thực từ bản chính không có giá trị thay thế bản chính trong trường hợp đó.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi.

Bạn vui lòng tham khảo quy định chi tiết tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

Trân trọng!

admin