Các loại hợp đồng bắt buộc phải công chứng năm 2018

Các loại hợp đồng bắt buộc phải công chứng năm 2018

Bộ luật Dân sự 2015 định nghĩa, hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ. Trong một số trường hợp cụ thể, hợp đồng bắt buộc phải được công chứng.

Dưới đây là tổng hợp các loại hợp đồng bắt buộc phải công chứng theo quy định hiện hành của pháp luật:

STTLoại hợp đồng/văn bảnCăn cứ pháp lý
 Hợp đồng về nhà ở
1Hợp đồng mua bán nhà ở 

Khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở 2014

2Hợp đồng tặng cho nhà ở
3Hợp đồng đổi nhà ở
4Hợp đồng góp vốn bằng nhà ở
5Hợp đồng thế chấp nhà ở
 Hợp đồng về quyền sử dụng đất
6Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013

 

7Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
8Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
9Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
10Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đấtĐiểm b khoản 3 Điều 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013.
11Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất
 Các văn bản khác
12Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữKhoản 3 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015
13Di chúc được lập bằng tiếng nước ngoàiKhoản 5 Điều 647 Bộ luật Dân sự 2015
14Văn bản thừa kế về nhà ởKhoản 3 Điều 122 Luật Nhà ở 2014
15Văn bản thừa kế về quyền sử dụng đấtĐiểm c khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013
16Văn bản về lựa chọn người giám hộKhoản 2 Điều 48 Bộ luật Dân sự 2015

admin