Công chứng, Chứng thực có thời hạn không?

Công chứng, Chứng thực có thời hạn không?

Theo Luật Công chứng 2014 và Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì thấy không quy định về thời hạn có hiệu lực của bản sao được công chứng, chứng thực. Do vậy về nguyên tắc, bản sao được công chứng, chứng thực có giá trị vô thời hạn.

Nhưng, trong thực tế, bản sao được công chứng hay chứng thực có thể chia thành hai loại:

Bản sao vô thời hạn: là bản sao được chứng thực từ bảng điểm, bằng cử nhân, giấy phép lái xe mô tô… có giá trị vô hạn, trừ trường hợp bản chính đã bị thu hồi, hủy bỏ thì bản sao không còn tác dụng nữa.

Bản sao hữu hạn: Bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có xác định thời hạn như Phiếu lý lịch tư pháp (6 tháng), Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (6 tháng), Giấy chứng minh Nhân dân (15 năm)… thì bản sao chỉ có giá trị sử dụng trong thời hạn bản gốc còn hạn sử dụng.

admin