Thủ tục đăng ký biến động đất đai do thừa kế

Thủ tục đăng ký biến động đất đai do thừa kế
Đối với trường hợp thừa kế quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở toàn bộ thửa đất do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận thì tiến hành thủ tục đăng ký biến động theo các bước sau:
1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật;
Bước 2: Nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất và nhà hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo phiếu hẹn.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cấp huyện
3. Thành phần số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
– Di chúc, biên bản phân chia thừa kế, bản án, Quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật, đơn đề nghị trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất.
– Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất bản gốc và 02 bản sao.
– Hộ khẩu, CMTND của hai bên (02 bản sao)
– Những giấy tờ liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được xét miễn giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có).
– Các biểu mẫu đơn, mẫu tờ khai có liên quan
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

admin