Chậm làm sổ đỏ có thể bị phạt 1 tỷ đồng

Chậm làm sổ đỏ có thể bị phạt 1 tỷ đồng

Chậm làm sổ đỏ cho từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên sẽ bị phạt tiền từ trên 300-500 triệu đồng – đó là quy định mới về cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, người nhận quyền sử dụng đất ở.

Theo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ 25/12/2014, thì tổ chức được Nhà nước giao đất xây dựng nhà ở để bán nhận trách nhiệm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, người nhận quyền sử dụng đất ở mà chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày bàn giao nhà ở, đất ở thì hình thức và mức xử phạt.

Cụ thể, nếu chậm làm thủ tục từ 3-6 tháng sẽ bị phạt tiền từ 10-30 triệu đồng đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho dưới 30 hộ gia đình, cá nhân; phạt tiền từ trên 30-50 triệu đồng đối với trường hợp làm thủ tục cho từ 30 đến dưới 100 hộ gia đình, cá nhân; đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên sẽ bị phạt tiền từ trên 50-100 triệu đồng.


Nhiều chủ đầu tư đang nợ sổ đỏ

Trường hợp chậm làm thủ tục từ trên 6-9 tháng, phạt tiền từ trên 30-50 triệu đồng đối với trường hợp làm chậm thủ tục cho dưới 30 hộ gia đình, cá nhân; phạt tiền từ trên 50-100 triệu đồng đối với trường hợp làm chậm thủ tục cho từ 30 đến dưới 100 hộ gia đình, cá nhân; đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên sẽ bị phạt tiền từ trên 100-300 triệu đồng.

Từ trên 9-12 tháng, đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho dưới 30 hộ gia đình, cá nhân sẽ bị phạt tiền từ trên 50-100 triệu đồng; phạt tiền từ trên 100-300 triệu đồng đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho từ 30 đến dưới 100 hộ gia đình, cá nhân; đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên sẽ bị phạt tiền từ trên 300-500 triệu đồng.

Trường hợp trên 12 tháng trở lên sẽ bị phạt tiền từ trên 100-300 triệu đồng đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho dưới 30 hộ gia đình, cá nhân; đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho từ 30 đến dưới 100 hộ gia đình, cá nhân thì sẽ bị phạt tiền từ 300-500 triệu đồng; phạt tiền từ trên 500 triệu đến 1 tỷ đồng đối với trường hợp chậm làm thủ tục cho từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên.

Nghị định nêu rõ, đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Qua rà soát kiểm tra từ đầu năm 2014 đến nay, Sở TN-MT Hà Nội đã hướng dẫn thủ tục và cấp “sổ đỏ” cho 36.110 căn, còn lại 76.040 căn đang trong tình trạng nợ “sổ đỏ” kéo dài nhiều năm, trên tổng số 370 dự án nhà ở tương đương 216.580 căn chung cư.

Được biết, trong thời gian tới, Bộ TN-MT sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng thanh tra 55 dự án. Trên cơ sở đó sẽ có phương án xử lý thích đáng, nghiêm khắc, xử phạt hành chính thật nặng đối với trường hợp chủ đầu tư chây ì, nợ sổ đỏ.

admin