Các văn bản cần phải có công chứng

Các văn bản cần phải có công chứng

*Lưu ý: một số quy định tại đây đã thay đổi so với thời điểm bài được viết.

Công chứng là một thao tác cần có đối với một số loại giao dịch để những hợp đồng, văn bản thể hiện các giao dịch đó, để được công nhận tính pháp lý và tăng giá trị thi thành đối với các bên tham gia hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành của pháp luật, thì những hợp đồng dưới đây bắt buộc phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực

cong-chung

Như vậy, các giao dịch có liên quan tới nhà đất hầu như đều phải có công chứng để công nhận tính pháp lý của các hợp đồng, văn bản đó. Ngoài ra, các bạn cũng có thể yêu cầu công chứng những văn bản, hợp đồng mang tính chất xác nhận sự sở hữu đối với tài sản, quyền sử dụng hoặc những văn bản uỷ quyền.

admin