Di chúc có chỗ sửa bằng bút xóa liệu có được coi là hợp pháp?

Di chúc có chỗ sửa bằng bút xóa liệu có được coi là hợp pháp?

DI CHÚC CÓ CHỖ SỬA BẰNG BÚT XÓA LIỆU CÓ ĐƯỢC COI LÀ HỢP PHÁP?

Câu hỏi của bạn:

Trong bản di chúc ghi nhận nội dung để lại thửa đất cho một người, được lập bằng văn bản đánh máy có chỗ sửa bằng bút xóa liệu có ảnh hưởng đến hiệu lực pháp luật không? Phòng công chứng đã công chứng di chúc rồi. Khi lập di chúc có gửi kèm giấy khám sức khỏe nhưng bản gốc của giấy này bị ghi sai tháng 2 thành tháng 7 nên khi photo ra có sửa bằng bút bi, nhưng phòng công chứng lúc đó vẫn nhận như vậy có hợp pháp không?

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2015
Nội dung tư vấn:

Di chúc có chỗ sửa bằng bút xóa liệu có được coi là hợp pháp?
Tại Điều 45 Luật công chứng quy định chữ viết trong văn bản công chứng, theo đó:

“1. Chữ viết trong văn bản công chứng phải rõ ràng, dễ đọc, không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, không được viết xen dòng, viết đè dòng, không được tẩy xoá, không được để trống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Thời điểm công chứng phải được ghi cả ngày, tháng, năm; có thể ghi giờ, phút nếu người yêu cầu công chứng đề nghị hoặc công chứng viên thấy cần thiết. Các con số phải được ghi cả bằng số và chữ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

di chúc có chỗ sửa bằng bút xóa liệu có được coi là hợp pháp
Di chúc có chỗ sửa bằng bút xóa liệu có được coi là hợp pháp?

Theo đó, pháp luật hạn chế trường hợp chữ viết trong văn bản tẩy xóa, viết xen dòng, đè dòng, chữ viết cần rõ ràng, dễ đọc. Nhưng như bạn đã trình bày, phòng công chứng đã đồng ý công chứng văn bản di chúc cho gia đình bạn, đồng nghĩa với việc công chứng viên đã xác thực văn bản. Khi được công chứng, văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu. Do đó, về mặt pháp lý di chúc vẫn hợp pháp nhưng gia đình bạn sẽ gặp khó khăn khi làm thủ tục sang tên thửa đất, cần phải xác minh tính chính xác của văn bản.

Giấy khám sức khỏe bị ghi sai tháng nên sửa chữa có hợp pháp không?
Về việc khi giấy khám sức khỏe đã bị sửa chữa bất cứ nội dung nào trong đó thì tính chính xác của nó sẽ bị nghi ngờ thì cần xin xác nhận của bệnh viện hoặc người có thẩm quyền để xác nhận sự thay đổi này là đúng.

admin