Hợp đồng thuê nhà có bắt buộc công chứng?

Hợp đồng thuê nhà có bắt buộc công chứng?

Khách đến thuê nhà tôi nói phải công chứng hợp đồng cho thuê song tôi thấy điều này không cần thiết.
Xin hỏi theo quy định của pháp luật, hợp đồng cho thuê nhà có bắt buộc phải công chứng không?

Nguyễn Thị Huệ

Theo Điều 492 Bộ luật dân sự 2005 quy định về hình thức hợp đồng thuê nhà ở: “Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Theo quy định trên của Bộ luật dân sự, hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 6 tháng trở lên phải được lập thành văn bản và phải công chứng. Tuy nhiên, để giản lược các thủ tục hành chính, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 10/12/2010, trong đó có quy định hợp đồng thuê nhà không cần công chứng tại điểm 28 mục III của Nghị quyết, cụ thể như sau:

“Nhóm các thủ tục: Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp – B-BTP-052982-TT;…Công chứng hợp đồng thuê nhà ở – B-BTP-133520-TT; Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở – B-BTP-133537-TT; Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở – B-BTP-133543-TT; Công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở – B-BTP-133548-TT

a) Bãi bỏ quy định bắt buộc công chứng các hợp đồng nói trên, quy định việc công chứng các hợp đồng nói trên được thực hiện theo nhu cầu của các bên tham gia hợp đồng.

b) Bãi bỏ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch trong thành phần hồ sơ…”.

Thông báo 63/TB-VPCP ngày 28/2/2012 của Văn phòng Chính phủ cũng khẳng định lại quy định này, đồng thời nhấn mạnh việc tiếp tục bãi bỏ các quy định về công chứng trong một số hợp đồng, trong đó có hợp đồng thuê nhà (tại Điều 1 của thông báo).

Ngoài ra, khoản 2 Điều 122 Luật nhà ở năm 2014 còn quy định: “Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu…”.

Theo các quy định vừa trích dẫn ở trên, các hợp đồng cho thuê nhà ở không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên giao kết hợp đồng có nhu cầu.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

admin